Contrast
Font
banner_default_3.jpg

📣 ป.ป.ช. ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี โครงการจ้างก่อสร้างบริเวณถนนสุวรรณศร 33 สายเก่า บ้านต้น - บ้านโง้ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 67

21/11/2566