Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี จัดประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 29

06/12/2566