Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 32

17/01/2567