Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่น อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 38

19/01/2567