Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ สู้ทุจริต "การโอนขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทเอกชนให้บุคคลอื่นและให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่รับซื้อหุ้นที่ได้รับความเดือดร้อนในลักษณะให้โดยเสน่หา สามารถทำได้หรือไม่?"

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 26

06/02/2567

Related