Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี เป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 27

12/02/2567

Related