Contrast
Font
banner_default_3.jpg

🎉ป.ป.ช. ปราจีนบุรี เป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 27

29/02/2567