Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีน เป็นวิทยากรโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดย อบต.หนองโพรง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 18

27/03/2567