Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีน ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ณ ด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (Spot Check) อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 37

25/04/2567