Contrast
Font
banner_default_1.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดรายการวิทยุรายการ "เสียงจาก ป.ป.ช. เพชรบุรี" ทุกวันศุกร์ เวลา 15.10 - 16.00 น.

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 177

09/04/2558สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดรายการวิทยุ\\\"เสียงจาก ป.ป.ช. เพชรบุรี\\\" จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจ สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 15.10 - 16.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทางคลื่น FM 95.75 MHz


Related