Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้าบจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตและเลขหมายโทรศัพท์เดิม ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงาน (ชั่วคราว) แห่งใหม่

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 150

26/10/2561

Related