Contrast
Font
banner_default_2.jpg

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รวบรวมข้อมูลกรณีปัญหาความไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 161

20/11/2558

Related