Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 133

17/04/2562

Related