Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 148

16/10/2557

Related