Contrast
Font
banner_default_3.jpg

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 150

18/05/2558


ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนนิเมชัน
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์สื่อร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกันการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5284912
, 02-5284815 ในวันและเวลาราชการ

Related