Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (กิจกรรมพัฒนาเยาวขนต้านทุจริต Anti-Corruption Young Leaders)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 195

21/02/2562

Related