Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำสื่อวิทยุและประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โครงการเพชรบุรีต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง กิจกรรมจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 209

14/11/2562

Related