Contrast
Font
banner_default_3.jpg

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง
จำนวนผู้เข้าชม: 266

02/06/2565

ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง

 

"ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท"

Related