Contrast
Font
banner_default_3.jpg

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง
จำนวนผู้เข้าชม: 263

24/04/2566

ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง

 

"ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท"

Related