Contrast
Font
3c19c9a62b67b6b8ae958ff2c38ddcc8.png

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนผู้เข้าชม: 168

04/07/2566
          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
          สำหรับผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นการตอบแบบสอบถาม ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที เพียงเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2fdc67
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
-----------------------------
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Related