Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนผู้เข้าชม: 128

22/11/2566

Related