Contrast
Font
4c46e58af77dd66be15182dca5f1fdaf.jpg

🏃🏻ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🏃🏻‍♀️

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนผู้เข้าชม: 21

08/06/2567
🏃🏻ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🏃🏻‍♀️
🗓️ วันที่ 8 มิถุนายน 2567
📍ณ บริเวณโรงเรียนแซงแหลมดินแดนโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
โดยมีพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณโรงเรียนแซงแหลมดินแดนโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร และเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงมาเก็บรักษาไว้ ณ บริเวณลานหอโหวตชมเมือง