Contrast
Font
9ad5093af1a51ccec3d2f0cce10592e5.jpg

จดหมายข่าว สปจ. ยโสธร เดือนตุลาคม 2565 เรื่อง จำคุก !!! รอการลงโทษ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร
จำนวนผู้เข้าชม: 113

31/10/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร

Related