Contrast
Font
banner_default_2.jpg

รางวัลช่อสะอาด 2560

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 370

29/01/2562


7 ปี "รางวัลช่อสะอาด”
สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์
งานด้านสื่อเนื้อหาหนุนต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

Related