Contrast
Font
fc046ed20ba683f0b76ea3d2b8807b65.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2772

09/11/2563

Related