Contrast
Font
bd030feffda13dc2efb411720542c713.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 14 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2186

24/12/2563

Related