Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 16 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1527

16/02/2564

Related