Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3443

07/01/2565

Related