Contrast
Font
d03ae3d14c12d96b07d7cb4b4e6241ca.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2360

19/09/2565

Related