Contrast
Font
f9bc2e5449cb739edd9d274c896a326b.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 5721

11/10/2565

Related