Contrast
Font
7bd223ca4d9b2400a11de06d4f6cfccd.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 4622

08/12/2565

Related