Contrast
Font
bdc328be73ce1ed11a57747d9c5fbb3b.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3326

11/01/2566

Related