Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2289

14/02/2566

Related