Contrast
Font
b6277bc0b02a6cc463503cac963d4ad3.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3752

10/03/2566

Related