Contrast
Font
1cb2319045b8a591bebdb973a268f6f0.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 4927

18/04/2566

Related