Contrast
Font
e2e330b00c5eb4def2f98d16e6c23adb.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2039

21/06/2566

Related