Contrast
Font
16fee8e6ea35137d8a36c8a6bacb54e8.jpg

ผลคำพิพากษาฯ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2774

11/07/2566

Related