Contrast
Font
de8adc7cd0fe602171c65c98578d1071.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2832

12/10/2566

Related