Contrast
Font
48e99825277ab5b5b473089f58a5156d.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3724

14/11/2566

Related