Contrast
Font
367b82460ec6fbf8ea040b0d78c70791.jpg

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3265

08/03/2567

Related