Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และผลการดำเนินการด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 480

17/09/2562

Related