Contrast
Font
Default_001.jpg

สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. (รอบ ๖ เดือน) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

จากไชต์: สำนักบริหารงานกลาง
จำนวนผู้เข้าชม: 557

04/04/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. (รอบ ๖ เดือน) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

Related