Contrast
Font
d698af20de52c48349bb7d680176170f.jpg

สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2222

03/04/2566

Related