Contrast
Font
18f33eb67e9415c780ea37ba23ff9e53.jpg

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 229

29/02/2567