Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการไต่สวนข้อเท็จจริง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนผู้เข้าชม: 193

09/09/2563