Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
จำนวนผู้เข้าชม: 177

07/04/2565

Related