Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม ถึง ตุลาคม 2565)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 166

04/10/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related