Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 BTU จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
จำนวนผู้เข้าชม: 199

27/12/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Related