Contrast
Font
8ab6a6d315b7f6b57b3ca58169bff63e.jpg

2. มาตรการ - ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2427

15/03/2564

2.1 มาตรการ-ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต (ตามมาตรา 32 กฎหมาย ป.ป.ช.)

2.2 มาตรการ-ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต (ตามมาตรา 35 กฎหมาย ป.ป.ช.)

          2.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /มีไฟล์แนบ

          2.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร /มีไฟล์แนบ

          2.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประมูลงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และงานให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) /มีไฟล์แนบ

 

         

Related