Contrast
Font
main_old_8645_n20130920_8645.jpg

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคตะวันออก) ประจำปี 2556

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 156

20/09/2556


ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล \\\"บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคตะวันออก) ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) ประจำปี 2556 ให้กับกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับคัดเลือก โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารสถานประกอบการ สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอ การค้าไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบริษัทที่ได้รับรางวัล และเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นในส่วนของความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต

สำหรับภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค (ภา

Related